Xu Guming - Xinyi Liuhequan Application

Xu Guming – Xinyi Liuhequan Application Xu Guming (徐谷鸣) is a student of Yu Hualong (于化龙, 1918 – ). Xu has resided to USA, he opened a martial arts school and teach the art of Xingyi Liuhequan at San Francisco.

Xu Guming - Xinyi Liuhequan Basic

Xu Guming – Xinyi Liuhequan Basic Xu Guming (徐谷鸣) is a student of Yu Hualong (于化龙, 1918 – ). Xu has resided to USA, he opened a martial arts school and teach the art of Xingyi Liuhequan at San Francisco.